مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
Budget - 1 domain, 1GB disk space, unlimited bandwidth

Website KickStart - GlobalHost will kickstart your website using the WordPress framework. We will set up WordPress for you, install an appropriate theme, create the pages you want, insert images and integrate them with your text.

$99.00 USD به صورت یک بار
Premium - 4 domains, 2GB disk space, unlimited bandwidth

Platinum - 8 domains, 4GB disk space, unlimited bandwidth

Reseller Pro - 25 Domains
1.5GB Disk Space
Unlimited Bandwidth

Super Platinum - 10 domains, 4GB disk space, unlimited bandwidth, 7 Minute Support

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند () وارد شده است.